Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra – tai nespecializuota kvalifikuota sveikatos priežiūra.

Viešoji įstaiga Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) pradėjo veikti 2001-05-02 d., reorganizavus VšĮ Šilutės PSPC.

Įstaigos steigėjas – Šilutės rajono savivaldybės taryba.

Įstaigos misija: Teikti kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, šia veikla siekti rezultato, atitinkančio pacientų, medikų ir visuomenės lūkesčius.

Įstaigos vizija: Išlikti šiuolaikiška, teikiančia kokybiškas pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

VšĮ Švėkšnos PSPC licenzija Nr. 2210, išduota 2002-02-11 valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM. Perregistruota 2004, 2007 ir 2009 metais. Taip pat įstaiga turi licenziją odontologinei veiklai Nr. 1434,  išduotą 2008-03-18 bei licenziją veiklai su jonizuojančius spinduliuoti šaltiniais Nr. 1518,  išduotą 2008-10-21.

Šiandien VšĮ Švėkšnos PSPC aptarnauja per 3000 gyventojų. Dirba 16 darbuotojų, iš jų : 5 gydytojai, 6 slaugos specialistai ir kt. specialistai. Pacientų apsilankymas pas šeimos gydytoją ir odontologus siekia vidutiniškai 10 000 per metus. Šeimos gydytojo, bendruomenės slaugytotojų paslaugas namuose gauna apie 600 gyventojų. Per metus vidutiniškai atliekama 5000 procedūrų (kraujo paėmimo, žaizdų priežiūros procedūros, bendraklinikiniai ir biocheminiai tyrimai). Greitosios medicinos pagalbos paslaugomis, kurias suteikia VšĮ Šilutės PSPC  GMP,   naudojasi apie 75 gyventojai per metus.

Naujienos