Veiklos sritys

 

Tikslas

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Šilutės rajono gyventojų ir visų Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

Uždaviniai

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai yra žmonių sveikatos priežiūros veikla:

  • teikti nespecializuotas ir kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
  • teikti būtinąją medicinos pagalbą.

Veiklos sritys

Pagrindinės įstaigos veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti suteikia teisę asmens sveikatos priežiūros licencija.